Výstava Kaliningradského muzea „Pruské cesty Karla IV.“ byla zahájena na Západočeské univerzitě

Výstava Kaliningradského muzea „Pruské cesty Karla IV.“ byla zahájena  na Západočeské univerzitě

Dne 13. října 2016 se v knihovně Západočeské univerzity v Plzni uskutečnilo zahájení výstavy „Pruské cesty Karla IV.“, která je věnována 700. výročí narození císaře Svaté říše římské a českého vladaře Karla IV. Výstava byla připravena Kaliningradským historicko-uměleckým muzeem ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR, českou společností „Praga Mystica“, Západočeskou univerzitou a Ruským centrem fondu Ruský svět, za podpory Generálního konzulátu Ruska v Karlových Varech.

Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ připomíná málo známé a zajímavé epizody české historie, spojené s dnešním Ruskem. Na výstavě jsou představeny fotografie muzejních exponátů a dokumentů z fondů Kaliningradského historicko-uměleckého muzea a rovněž ze sbírek společnosti „Praga Mystica“. Celá expozice je vybavena komentáři v ruském a českém jazyce.

Zahájení se zúčastnili generální konzul RF v Karlových Varech M. Leděněv, vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza, vedoucí Ruského centra fondu Ruský svět V. Klausová a zástupce společnosti „Praga Mystica“ L. Tyll.

Vedoucí Ruského centra univerzity V. Klausová zahájila výstavu a představila hosty.

Generální konzul RF v Karlových Varech M. Leděněv zdůraznil důležitost konání výstavy na Západočeské univerzitě a poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza poděkoval ruským a českým účastníkům projektu za pomoc při organizaci výstavy a podělil se o informaci, že v prosinci roku 2016 výstava proběhne v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Zástupce české společnosti „Praga Mystica“ L. Tyll povyprávěl o Kaliningradu a Kaliningradském historicko-uměleckém muzeu, o těsném propojení historie města s Českem.

Zahájení se rovněž zúčastnili studenti, kteří se učí ruský jazyk a další návštěvníci knihovny.

Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ v knihovně Západočeské univerzity bude přístupna do 18. listopadu 2016.