V Česku se uskutečnily dílny, věnované moderním metodikám výuky předmětů v ruském jazyce v zahraničí

V Česku se uskutečnily dílny, věnované moderním metodikám výuky předmětů v ruském jazyce v zahraničí

Ve dnech 10.-13. října 2016 se v rámci realizace federálního programu „Ruský jazyk“ se v Česku se uskutečnily dílny, věnované moderním metodikám výuky ruského jazyka a literatury, ale též matematiky a zeměpisu v ruském jazyce. Akce byla připravena Moskevskou pedagogickou státní univerzitou (MPSU) za organizační podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na dílny z Moskvy přijeli profesoři a učitelé MPSU: kandidátka filologických věd J. Jegorovová, doktorka pedagogických věd T. Trojickaja, kandidát filologických věd A. Griščenko, kandidát fyziko-matematických věd S. Panferov a kandidát pedagogických věd A. Letjagin.

Vyučování proběhlo v Praze a Brně a upoutalo pozornost učitelů ruských a českých škol, odborníků na moderní metodiku výuky a rodiče. Dílny se týkaly čtyř předmětů: ruského jazyka a literárního čtení na prvním stupni ZŠ, slovesnosti na ZŠ, matematiky a zeměpisu. Každá dílna trvala 4 hod.

Dílny obsahovaly též přednášku, poučení o práci s elektronickými zdroji, praktická cvičení a výsledné projednání nové látky.

Dne 10. října vyučování proběhlo v rusko-české škole VEDA. Na dílny přijeli učitelé a jiní zájemci nejen z Prahy, ale i ze Středočeského a Karlovarského kraje. Po vyučování zástupci RSVK v Praze poblahopřáli učitelům k jejich svátku Dni učitelů a věnovali jim dárky na památku.

Ve dnech 11.-12. října se dílny uskutečnily v Brně a zúčastnili se jich zájemci z celé Moravy. Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů v ČR a Ruskou kulturně-osvětovou společností na Moravě.

Dne 13. října kurzy zvyšování kvalifikace proběhly ve Střední všeobecně vzdělávací škole s rozšířenou výukou cizích jazyků při Velvyslanectví RF v ČR. Velkou pomoc při přípravě akce poskytl ředitel školy S. Salomachin.

Celkem dílny navštívilo asi 100 zájemců.  Všem účastníkům byla vydána osvědčení MPSU o zvýšení kvalifikace.