Prorektor MGIMO Jevgenij Kožokin vystoupil v RSVK v Praze

Prorektor MGIMO Jevgenij Kožokin vystoupil v RSVK v Praze

Dne 3. října 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo setkání s prorektorem MGIMO – Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů (Univerzity) MZV Ruska pro vědeckou činnost Jevgenijem Kožokinem. Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Setkání zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který představil hosta. Zdůraznil, že Jevgenij Kožokin je významným historikem a politologem, doktorem historických věd a profesorem MGIMO. Od února 2009 do července 2010 pracoval jako zástupce vedoucího Rossotrudničestva.

Jevgenij Kožokin pověděl přítomným o současnosti MGIMO. Podrobně informoval o přijímacím řízení na univerzitu, díky jemuž se na studium dostanou jen nejlepší zájemci. Při tom mají zkoušky objektivní, demokratický charakter: do prvního ročníku jsou přijímáni studenti na základě výsledků přijímacího řízení v jednotlivých studijních odbornostech a rovněž vítězové celostátních olympiád žáků a studentů a televizní olympiády „Umniki i umnicy“.

Zdůraznil, že zachování velkého počtu rozpočtových míst je určitou formou podpory a zárukou kvality výuky studentů. Zmínil se i o tom, že MGIMO se pyšní lingvistickou přípravou studentů a podle počtu vyučovaných cizích jazyků (57) patří mezi přední univerzity světa.

MGIMO uděluje velkou pozornost přijímání zahraničních studentů. MGIMO vystudovalo 5,5 tisíce cizinců z více než 60 zemí. Mnozí z přítomných na setkání byli českými absolventy MGIMO z různých let a mohou povědět o univerzitě mnohem více.

Univerzita je hrdá na své absolventy, z nichž mnozí pracují na MZV Ruska a v jiných ruských zahraničních institucích, ve státních službách, ve velkých mezinárodních korporacích.

Podrobně též pověděl o vědecké činnosti univerzity. Sdělil, že součástí MGIMO je Institut mezinárodních studií, Středisko vojensko-politického výzkumu, Středisko ASEAN aj. Jednou z hlavních úloh MGIMO je organizování setkání odborníků, na které jsou zváni vědci, analytikové, diplomaté a zástupci státních struktur z různých zemí. V současnosti se tato střediska zabývají situací na Blízkém a Středním východě, mimo jiné syrským konfliktem.

  1.  Kožokin odpověděl na četné dotazy a pověděl o své vědecké a literární činnosti, o posledních publikacích o historii Francie, o islámské revoluci aj.

Během diskuze o současnosti a budoucnosti Ruska zdůraznil, že vidí budoucnost své země v těsné spolupráci s Evropou, s EU.  Vyjádřil přesvědčení, že EU překoná krizi a bude dále existovat, protože malé země mají jen malou šanci na úspěšný samostatný rozvoj v současném světě.

Zdůraznil historickou volbu Ruska – samostatnost a nezávislost. Tuto volbu vedení státu podporují občané, jak to názorně ukázaly výsledky nedávných voleb.

Ve druhé části setkání byl promítnut dokumentární film „Rusové a Gruzíni“, který Jevgenij Kožokin natočil za podpory fondu „Russkij mir“.

Na setkání bylo přítomno okolo 50 osob. Po oficiální části se konala živá beseda s J. Kožokinem.

Tentýž den dopoledne měl Jevgenij Kožokin jednání s vedením VŠE Praha, která je partnerem MGIMO. Zúčastnili se jej prorektor VŠE Jiří Hnilica, proděkan Fakulty mezinárodních vztahů R. Čajka a jiní. Strany vyjádřily zájem o aktivní spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu, výměnu vědeckých publikací, společnou přípravu aspirantů a doktorandů.

Na VŠE Jevgenij Kožokin přednesl přednášku „Ideologický kontext globálního terorismu“ studentům a učitelům Fakulty mezinárodních vztahů. Přednášku si vyslechli jak čeští studenti, tak i studenti z USA, Kanady, Jižní Koreje a Japonska.

Jevgenij Kožokin se též sešel s ředitelkou Diplomatické akademie při MZV ČR V. Jeřábkovou a vedením Klubu MGIMO v ČR a Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol.