Kulatý stůl na téma „Islámský stát: geneze a podstata. Vliv na geopolitickou situaci v regionu“ v RSVK v Praze

Kulatý stůl na téma „Islámský stát: geneze a podstata. Vliv na geopolitickou situaci v regionu“ v RSVK v Praze

Dne 29. září se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl na téma „Islámský stát: geneze a podstata. Vliv na geopolitickou situaci v regionu“. Akce byla připravena Asociací ruských diplomatů MID (MZV) Ruska a českým Klubem MGIMO za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Ředitel RSVK v Praze Leonid Gamza uvítal účastníky a hosty. Zdůraznil důležitost a aktuálnost projednávaného tématu pro evropské země, včetně Česka. Předseda Klubu MGIMO Josef Krejčí poděkoval RSVK v Praze za mnoholetou spolupráci a představil řečníky.

Zástupce předsedy Asociace ruských diplomatů MID Ruska, odborník na země Blízkého východu  Bašir Malsagov, CSc, pověděl o příčinách vzniku Islámského státu. Na základě svých bohatých zkušeností na sovětských a ruských velvyslanectvích v Libyi, Sýrii, Egyptě a Iráku autor knihy „Diplomatičeskij specnaz“ odhalil hlavní problémy mezinárodní bezpečnosti a současné vlny migrace. Domnívá se, že se svět střetl se závažnou organizovanou silou a nebezpečím, pro boj se kterými je třeba spojit úsilí celého světa. Poukázal na to, že v současnosti probíhá proces přeformátování mezinárodních vztahů a vzniku mnoha centrálního systému, základem kterého musí být vláda mezinárodního práva.

Člen rady Asociace ruských diplomatů MID Ruska, doktor ekonomických věd, profesor Vladimir Zair-Bek podrobně pověděl o výsledcích jedné z posledních studií kolektivu Ruského institutu strategického výzkumu, která ukazuje hlavní zdroje příjmů a financování mezinárodního terorismu. Uvedl země a regiony, ve kterých mezinárodní teroristická síť již existuje. Zdůraznil, že od dubna roku 2011 do prosince 2015 přes Sýrii přešlo 360 000 žoldáků z 93 zemí, z nichž je více než 8500 osob, které mají zkušenosti v bojích a vrátily se do Evropy jako emigranti.

Vystoupení ruských odborníků se těšilo velkému zájmu návštěvníků, kteří jim zadali mnoho otázek, týkajících se rusko-tureckých vztahů, vztahu jednotlivých zemí k Rusku, různorodosti náboženského vyznání a multikultury v bývalém SSSR a dnešním Rusku a mnoho jiných dotazů.

Ohledně perspektiv rozvoje situace a způsobu boje s IS řečníci vyjádřili přesvědčení, že pro vítězství nad mezinárodním terorismem je třeba spojit síly všech zemí, ale pro konečné vítězství nad zlem bude třeba ještě hodně času.

Na závěr ruští diplomaté zdůraznili, že ani v jedné evropské zemi neviděli tolik absolventů MGIMO najednou a nesetkali se s takovým velkým zájmem o besedu a projednávaná témata.

Po oficiální části účastníci, kterých bylo přítomno více než 30, pokračovali ve volné  přátelské besedě.