Výstava ruské malířky Tatiany Majevské v RSVK v Praze

Výstava  ruské malířky Tatiany Majevské   v RSVK v Praze

Dne 26. září 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala vernisáž personální výstavy ruské malířky Tatiany Majevské  „Jesť vědomoje a něvědomoje, a meždu nimi – dvěri . . „ (Je známé a neznámé a mezi tím jsou dveře).  Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Výstavu zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal hosty a představil malířku.

Poté Tatiana Majevskaja pověděla o sobě a své tvorbě. Narodila se a studovala v Rusku. Nyní již dlouhou dobu žije a tvoří v Polsku ve městě Ljublin. Učiteli malířky, již ji inspirovali, byli známí ruští malíři K. Korovin, N. Fešin a V. Serov.

Tatiana Majevskaja zdůraznila, že je přívrženkyní akademické školy malířství a v tomto stylu je většina jejích děl. Její obrazy jsou namalovány v různých žánrech. Kreslí zátiší, portréty i krajinu. Na výstavě je možné zhlédnout ruskou vesnici, japonské motivy i zobrazení Prahy. Tvoří nejen olejovými barvami, ale i akvarelovými.  Nehledě na různorodost děl, ve všech obrazech malířky je znát vlastní neopakovatelný styl.

Podle slov malířky je název výstavy spojen s tím, že mezi jejími díly jsou jak realistické obrazy, tak i mystické motivy.  Někdy je na jednom obraze vidět hranici mezi zobrazovanou realitou a smyšlenkou.

Po zahájení výstavy hosté zadali umělkyni řadu otázek o její tvorbě.

Na vernisáži bylo přítomno více než 30 hostů z řad ruský krajanů i Čechů.