Vzdělávací festival „Kino-Praha 2016“ v RSVK v Praze

Vzdělávací festival „Kino-Praha 2016“ v RSVK v Praze

Ve dnech 5. a 7. září 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze v rámci vzdělávacího festivalu „Kino-Praha 2016“ a Roku ruské kinematografie uskutečnily dílny a přednášky o filmovém umění pro žáky a studenty. Akce byla organizována mezinárodním kulturním institutem Klíč za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Přednášek a dílen o kinematografii se zúčastnili studenti Gymnázia č.1 z Novosibirsku a rovněž ruskojazyční studenti, kteří žijí a studují v Praze.

Dne 5. září proběhla vyučovací hodina o filmu, během které se účastníci seznámili s ruským a českým kresleným filmem. Hodinu vedli režisérka kreslených filmů, absolventka Univerzity T. Bati ve Zlíně Jana Ševčenková a student ČVUT v Praze Vladislav Zásadní. Informovali o rozvoji kreslených filmů, zvláštnostech jejich tvorby a rovněž o různých technikách animace. Na konci přednášky měli posluchači možnost vytvořit úryvek svého vlastního animovaného filmu.

Dne 7. září se studenti zúčastnili vyučovací hodiny o filmu, jež byla věnována historii filmu. Hodinu vedla předsedkyně mezinárodního kulturního institutu Klíč Anna Jevsinová. Na hodině byly projednány hlavní etapy rozvoje kinematografie,  její druhy a žánry a rovněž klíčové figury. Hlavním tématem hodiny byly ruská a sovětská kinematografie a jejich úloha v rozvoji světové kinematografie. Projednávala se i díla českých režisérů. Poté účastníci odpověděli na otázky, týkající se probrané látky a mohli vytvořit své varianty ozvučení úryvku z filmu Mrazík. Hodina byla ukončena hudební soutěží, na které zazněly písně ze známých sovětských filmů.

Program poté pokračoval dílnou o líčení ve filmu. Vedly ji profesionální maskérky Marina Kovtunová a Anastasie Doležalová, které pracují ve filmovém studiu Barrandov.

Přednášky a dílny v RSVK navštívilo více než 50 žáků a studentů, kteří měli zájem se blíž seznámit s tvorbou filmu.