Čeští žáci a studenti navštívili Kaliningradskou oblast

Čeští žáci a studenti navštívili Kaliningradskou oblast

Ve dnech 3.- 8. září 2016 pobývala v Kaliningradské oblasti delegace českých žáků a studentů, kteří studují ruský jazyk, a rovněž jejich učitelů z Ústí nad Labem. Byli hosty České asociace rusistů. Akci organizovala Česká asociace rusistů za podpory vedení Ústeckého kraje, Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR, Generálního konzulátu Ruska v Karlových Varech a Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea.

Událostí, která inspirovala české rusisty a studenty k této cestě, byla společná výstava Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR „Pruské cesty Karla IV.“, která se uskutečnila v Karlových Varech ve dnech 9. – 31. srpna 2016. Byla věnována 700. výročí narození císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. a vypovídala o mnoha zajímavostech rusko-české historie. Na výstavě bylo možné zhlédnout kopie unikátních předmětů z fondů muzea, které ilustrovaly epochu Karla IV.

Do Kaliningradské oblasti přijelo 56 českých žáků a studentů, kteří studují ruský jazyk, aby se hlouběji seznámili s kulturou Ruska, zlepšili si své jazykové dovednosti a našli nová svědectví o historii rusko-českých vztahů.

Během týdne mladí lidé v doprovodu svých učitelů a zaměstnanců muzea navštívili různá zajímavá místa této oblasti. Seznámili se i s expozicí Muzea světového oceánu a pamětihodnostmi hlavního města, které jsou spojeny s historií Česka. Navštívili též Gymnázium č. 40, kde pobesedovali se svými ruskými vrstevníky a dozvěděli se něco o tradicích školního života v RF.

Poslední den pobytu delegace navštívila Kaliningradské oblastní historicko-umělecké muzeum. Vedoucí delegace, prezident České asociace rusistů Jiří Klapka poděkoval vedení Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea za srdečné přijetí: „Dlouho jsem si přál, aby se vytvořily dobré styky mezi Kaliningradskou oblastí a Českem. Letos se to díky řediteli muzea Sergeji Jakimovovi a Karlu IV. podařilo. Propagujeme ruskou kulturu v Česku – organizujeme výstavy a soutěže, vydáváme knihy. Soutěž „Ars Poetika. Puškinův památník“ se koná již 50 let. Za tuto dobu se jí zúčastnilo více než půl milionu žáků a studentů. I nyní se sem vítězové této soutěže přijeli pobavit se svými kolegy, vystoupit s programem a, samozřejmě, uvidět pro Česko nejmilejší město.“

Spolupráce Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea a kulturních institucí ČR bude pokračovat. Vernisáž výstavy „Pruské cesty Karla IV.“ se uskuteční v Ruském středisku vědy a kultury v Praze 1. prosince 2016.