Zahájení výstavy „Pruské cesty Karla IV.“ v Karlových Varech

Zahájení výstavy „Pruské cesty Karla IV.“ v Karlových Varech

Dne 9. srpna 2016 se na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech uskutečnila vernisáž výstavy „Pruské cesty Karla IV“., jež je věnována 700. výročí narození císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. Výstava je připravena Kaliningradským oblastním historicko-uměleckým muzeem ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a společností Praga Mystica, s.r.o., za podpory Generálního konzulátu RF v ČR a vedení Karlových Varů.

Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ vypovídá o málo známých a zajímavých stránkách rusko-české historie. Na výstavě jsou představeny kopie vyobrazení a fotografií muzejních exponátů z fondů Kaliningradského oblastního historicko-     uměleckého muzea a rovněž ze sbírek společnosti Praga Mystica, s.r.o.

Zahájení výstavy se zúčastnili: ředitel Kaliningradského oblastního historicko-     uměleckého muzea Sergej Jakimov, náměstek primátora Karlových Varů Mgr. Jiří Klsák, generální konzul Ruska v Karlových Varech Michail Ledeněv, vedoucí oddělení kultury Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andrej Končakov a zástupce společnosti Praga Mystica Bohumil Vurm.

Ředitel Kaliningradského oblastního historicko – uměleckého muzea Sergej Jakimov informoval o přípravě výstavy a jejích nejzajímavějších momentech a rovněž zdůraznil, že historie Kaliningradské oblasti je úzce spojena s historií Česka. Poděkoval všem, kdo se zúčastnili přípravy výstavy na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech.

Náměstek primátora Karlových Varů Mgr. Jiří Klsák poděkoval organizátorům za zajímavou výstavu a povyprávěl o městě a Karlu IV., který Karlovy Vary založil.

Všichni účastníci akce jednomyslně podpořili návrh vystavit expozici i v jiných českých městech.

Poté následoval koncert, na kterém vystoupil operní pěvec (baryton), laureát mnoha mezinárodních soutěží, sólista Moskevského divadla K. Stanislavského a V. Nemiroviče-Dančenka Kirill Popov z Jekatěrinburgu. Umělec poblahopřál přítomným k zahájení výstavy a zazpíval ruské lidové písně a árie ze známých oper. Na závěr koncertu zazněla stará ruská romance „Ja vstretil vas .. . „. Diváci každé vystoupení odměnili bouřlivým potleskem.

Po zahájení zaměstnanci Kaliningradského muzea odpověděli na četné dotazy hostů a zájemce provedli po výstavě.

Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech bude pro zájemce otevřena do 31. srpna 2016.

 

Tento článek je dostupný v: Russian