Prezentace nových knih J. Čižovové V. Tokarevové v RSVK v Praze

Prezentace nových knih J. Čižovové V. Tokarevové v RSVK v Praze

Dne 21. dubna 2016 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze proběhla prezentace českého vydání románu J. Čižovové „Čas žen“ a sborníku povídek V. Tokarevové „Zlom“. Obě knihy byly vydány po soutěži o nejlepší literární překlad z ruského jazyka do českého, kterou každoročně organizuje Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR spolu s ruskou nekomerční organizací „Institut pěrevoda“.

Román Jeleny Čižovové byl vydán nakladatelstvím Host (Brno) a sborník povídek Viktorie Tokarevové pražským nakladatelstvím Akropolis. Do českého jazyka byly přeloženy vítězi 1. soutěže o nejlepší literární překlad z ruského jazyka do českého „Současná próza pro ženy v Rusku“, která byla na jaře roku 2015 organizována Ruským střediskem vědy a kultury v Praze za podpory ruského „Instituta pěrevoda“ (Moskva). Vítězka soutěže, studentka Institutu východoevropských studií UK Adéla Koutná přeložila román „Čas žen“ a student Institutu překladů UK Lukáš Klimeš, který obsadil 2.místo, přeložil sborník „Zlom“.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza v úvodním proslovu poblahopřál přítomným k vydání nových knih a poděkoval českým nakladatelům a překladatelům za jejich důležitou a potřebnou práci, jež slouží k lepšímu chápání a sblížení národů Ruska a Česka.

Prezentace se zúčastnili majitel nakladatelství Akropolis, doktor filologických věd Filip Tomáš, redaktorka nakladatelství Host a literární vědkyně Pavlína Prokůpková a rovněž mladý překladatel Lukáš Klimeš.

Filip Tomáš prohlásil, že pro něho bylo velmi důležité vydat knihu Viktorie Tokarevové. Domnívá se, že v současnosti, kdy se v Evropě často snaží popírat vše ruské, seznámení čtenářů se sborníkem povídek ruské spisovatelky je schopno přesvědčit publikum o vysoké úrovni současné ruské literatury. Zdůraznil, že nehledě na všechny problémy ve vztazích mezi našimi zeměmi, zájem o kvalitní ruskou prózu je stále vysoký. Výsledky takových soutěží, jako byla organizována RSVK a „Institutom pěrevoda“, je pro něho nejlepší zárukou správnosti výběru jak přeložené knihy, tak i překladatele.

Pavlína Prokůpková informovala o tvorbě Jeleny Čižovové. Zdůraznila, že román „Čas žen“ získal prestižní literární cenu „Russkij Buker“ a vyzdvihla vysokou úroveň překladu románu do češtiny, který si uchoval svérázný styl autorky. Souhlasila s F. Tomášem, že nakladatelé se většinou soustřeďují na laureáty prestižních literárních cen, ale v daném případě byly rozhodující výsledky soutěže.

Překladatel Lukáš Klimeš seznámil přítomné se životem a tvorbou Viktorie Tokarevové a uvedl zajímavé příklady ze své překladatelské práce.

Pavlína Prokůpková pozvala všechny zájemce na umělecká setkání s Jelenou Čižovovou, která se uskuteční začátkem května v Praze na stánku nakladatelství Host během mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2016 a poté na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Tento článek je dostupný v: Russian