Výstava „Svět Šolochova“ v RSVK v Praze

Výstava „Svět Šolochova“ v RSVK v Praze

Dne 19. října 2015 v rámci Roku literatury v Rusku byla v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena výstava „Svět Šolochova“. Kopie unikátních fotografií a dokumentů poskytlo Státní muzeum – rezervace M.A. Šolochova.

Tento společný výstavní projekt je věnován 110. výročí narození velkého ruského spisovatele a umožňuje návštěvníkům dozvědět se více o autorovi, o jeho tvorbě, napomáhá hlubšímu chápání jeho děl. Státní muzeum – rezervace M.A. Šolochova představilo svoji expozici v Česku poprvé.

Výstavu zahájil ředitel Státního muzea – rezervace, vnuk spisovatele Alexandr Šolochov. Podrobně pověděl o muzeu, které je unikátním památníkem ruské kultury, historie kozáctva a donské přírody. Muzeum – rezervace se nachází v Rostovské oblasti na území 3 jejích rajonů. Plocha rezervace je 40 000 ha a nachází se na ní 19 historických a kulturních památníků, 6 přírodních památníků a 256 archeologických památníků. V muzeu je otevřeno 17 stálých výstav a expozic.

V současné době muzeum realizuje unikátní koncepci „Román ve volné přírodě“.Každý rok jej navštíví více než 70 000 lidí, kteří se mohou nejen seznámit se životem a tvorbou M.A. Molochova (osobní věci, rukopisy, domy, ve kterých žil), ale též se životem kozáků. Třeba si vyzkoušet orbu pluhem, zapřaženým voly. Ředitel pokládá za velmi důležitý úspěch muzea to, že seznamuje nejen se životem kozáků – unikátního vojenského stavu, ale i se životem kozáků – rolníků.

Poukázal rovněž na specifické rekreační možnosti muzea – lov, rybolov na Donu, sanatorní léčení minerálními vodami.

Vystoupení ředitele bylo velmi zajímavé. Diváci mu zadali mnoho otázek. Na ně odpověděl jak sám Alexandr Šolochov, tak i přítomné zaměstnankyně muzea: vedoucí vědeckého a výstavního oddělení Jelena Tolstopjatěnková a vědecká pracovnice oddělení Irina Kovešnikovová.

Na zahájení bylo přítomno okolo 50 hostů z řad ruských krajanů, z nichž mnozí jsou potomky kozáků. S vedením muzea bylo domluveno organizovat v RSVK v Praze nový společný projekt v roce 2016.

Výstava potrvá do 25. října.

Tento článek je dostupný v: Russian