Den ruské kultury v Botanické zahradě v Průhonicích

Den ruské kultury v Botanické zahradě v Průhonicích

Dne 17. října 2015 se v Průhonickém zámku v rámci projektu Kultura bez hranic konal Den ruské kultury. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR.

Zahájení Dne kultury Ruska se uskutečnilo v Rytířském sále zámku. Hosty přivítal ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČR RNDr. Miroslav Vosátka. Zdůraznil důležitost spolupráce České akademie věd s Ruskou akademií věd a vyjádřil naději, že Den ruské kultury bude přínosem pro další rozvoj a upevňování rusko-českých kulturních styků. Ředitel Vosátka rovněž poděkoval organizátorům akce a popřál všem zajímavý a poučný den.

Rada – vyslankyně Velvyslanectví RF v ČR Anna Ponomarevová pozdravila všechny přítomné a poděkovala organizátorům za možnost uspořádání Dne ruské kultury v jednom z nejkrásnějších zámků Česka.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza poděkoval vedení Botanického ústavu a všem jeho zaměstnancům za spolupráci a pohostinnost. Zdůraznil, že program Dne ruské kultury se organizátoři snažili vytvořit tak, aby byl co nejpestřejší.

Zahájení bylo ukončeno vystoupením ruského klavíristy Filippa Subbotina, který zahrál několik skladeb P.I. Čajkovského.

Hosté botanické zahrady se měli možnost seznámit s různými druhy ruské kultury. Během dne pro ně byly v různých sálech zámku připraveny krátké kurzy malířství, dřevořezby, vyšívání aj. V Rytířském sále byly promítnuty dětské kreslení filmy „Jen počkej zajíci!“, „Máša a medvěd“ a rovněž dokumentární filmy o městech „Zolotovo kolca“ (Zlatého prstenu). Zájemci se mohli zúčastnit hodiny ruského jazyka „Cestování do země Azbuky“, kterou vedla vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK J. Zubkovskaja. Ve výstavním sále bylo možné zhlédnout expozici obrazů „Květiny – symbol života a míru“ ruských malířů Vladimira Neustrojena a Olgy Novikové z ČR, Inny a Alexandra Kabanovových z Maďarska. V hale před Rytířským sálem byly vystaveny truhly z kolekce „Svět ruských truhel“ ruského umělce Sergeje Petuchova, který se specializuje na kresbu na dřevo.

Hosté měli rovněž možnost ochutnat ruskou kuchyni a zakoupit ruské suvenýry.

Závěr programu Dne ruské kultury patřil velkému koncertu. V Rytířském sále vystoupili Filipp a Jana Subbotinovi, známý harmonikář Server Abkerimov a laureáti X.mezinárodního festivalu „Hudební sezony v Praze“, v jejichž podání zazněly skladby a melodie, které se divákům velmi líbily.

Tento článek je dostupný v: Russian