II. mezinárodní ekonomické fórum v Moskvě

II. mezinárodní ekonomické fórum  v Moskvě

Vážení kolegové,

jménem Finanční univerzity při Vládě Ruské federace bychom Vás rádi pozvali na II. mezinárodní fórum „V poiskach utračennogo rosta“ (Při hledání ztraceného růstu), které se uskuteční v prostorech Finanční univerzity v Moskvě ve dnech 24.-25. listopadu 2015.

Podstatné snížení cen na energetické nosiče, válka sankcí, devalvace rublu – to všechno jsou zřejmě velmi smutné okolnosti, které negativně ovlivňují ruskou ekonomiku. Z druhé strany je možné hodnotit je jako kladný stimul pro zrychlení rozvoje domácího průmyslu a ekonomický růst na novém základě. Podle všeho starý model vyčerpal všechny možnosti. Proč nefungují faktory, které by urychlily růst? Proč záměna dovozu zůstává (spíše) jen heslem, ale prakticky nefunguje? Jaká je třeba přijmout opatření, aby docházelo ke stimulaci ekonomického růstu na novém základě? Jak to udělat, aby částky vydělené na plnění sociálních povinností rozpočtu nebyly „snědeny“? Všechny tyto otázky budou v centru pozornosti na našem dvoudenním fóru.

První den činnosti fóra vystoupí známí ekonomové a odborníci, představitelé státních institucí. S přednáškou vystoupí i laureát Nobelovy ceny za ekonomiku Elvin Rot.

Druhý den bude věnován diskuzím o prioritních směrech sociálně-ekonomického rozvoje Ruska v podmínkách nestabilní politické a ekonomické situace ve světě. Plánuje se konání sedmi paralelních diskuzí na následující témata:
sociální a lidský faktor v ekonomickém rozvoji;

  • kreditně-peněžní politika a ekonomický růst;
  • rovnováha sociálních a soukromých zájmů při vytváření rozpočtově-daňové politiky;
  • ekonomický růst v podmínkách turbulence ve světové politice;
  • reindustrializace a obchodní politika;
  • prostorový rozvoj a ekonomický růst;
  • zpomalení růstu v podmínkách velkých ekonomických cyklů (cyklů Kondratěva).

Informace o obsahu diskuzí je přiložena.

Všechny výdaje hradí vysílající strana.

Autorům nejlepších příspěvků je Finanční univerzita připravena v rámci rozpočtu akce částečně uhradit výlohy (dopravu, ubytování v hotelu Finanční univerzity).

Účastníci se mohou samostatně zaregistrovat, nebo poslat objednávku ve volném stylu na adresu Margarity Ivannikovové (mivannikova@fa.ru).

Termín podání objednávek na fórum – do 10. října 2015.

V případě, že se chystáte vystoupit, je třeba do tohoto data rovněž poslat teze a sdělit, jaké diskuze se chystáte zúčastnit.

Další informace naleznete ve Středisku mezinárodní spolupráce na adrese mivannikova@fa.ru či na tel. č. +7 499 943 98 78 (Margarita Ivannikovová).

Tento článek je dostupný v: Russian