Čeští studenti v RSVK v Praze

Čeští studenti v RSVK v Praze

Dne 16. června 2015 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívili studenti gymnázia Arabská, kde je dlouhá tradice výuky ruského jazyka. Během exkurze se 15 studentů se svojí učitelkou Jelenou Arutjuňan s velkým zájmem seznámilo s činností RSVK v Praze.

Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

Během prohlídky Velkého sálu se hosté seznámili s programem akcí RSVK na tento měsíc.

Na exkurzi české studenty zaujala výstava sovětských plakátů z období Velké vlastenecké války ze sbírek Státního muzea historie Ruska.

Po prohlídce byla pro hosty organizována v přednáškovém sále kurzů ruského jazyka ukázková hodina na téma „Systém vzdělávání v Rusku“.

Návštěvníci rovněž vyslechli konzultaci o zkoušce z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní B1 – C1. Poté proběhla diskuse, během které mladí lidé mohli zadat různé otázky o činnosti kurzů ruského jazyka.

Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze se koná pravidelně a těší se zájmu českých studentů.

Tento článek je dostupný v: Russian