Seminář Českomoravského slovanského svazu

Seminář Českomoravského slovanského svazu

Dne 18. června 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konal seminář „Slovanská diplomacie“, věnovaný závěrům XII. všeslovanského sněmu, který se uskutečnil ve dnech 21. – 24. května v Moskvě. Akce byla připravena Českomoravským slovanským svazem (ČMSS) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.
Zasedání zahájili generální ředitel ČMSS Petr Synek. Účastníkům byl promítnut film a provedena prezentace o XII. všeslovanském sněmu.
Předseda ČMSS Zdeněk Opatřil informoval přítomné o účasti české delegace na všeslovanském sněmu a o hlavních závěrech sněmu. Sdělil, že byly přijaty důležité dokumenty, které orientují slovanské a vlastenecké hnutí na upevňování jednoty, boj s politickou, hospodářskou a kulturní agresí Západu, který nazval „úplně jinou civilizací“. Pověděl o zvolení vedoucích orgánů dvou organizací – Všeslovanského svazu se sídlem v Moskvě (předseda Oleg Platonov) a Všeslovanského výboru se sídlem v Praze (předseda Zdeněk Opatřil). Do vedoucích orgánů těchto organizací byli rovněž zvoleni politik Sergej Baburin, spisovatel Vladimir Krupin, režisér a herec Nikolaj Burljajev. Českou republiku ve slovanských organizacích budou zastupovat Zdeněk Opatřil, Petr Synek a Sergej Komkov.
Na zasedání rovněž vystoupil účastník všeslovanského sjezdu, vedoucí Ruského domu v Mariánských Lázních, s.r.o., Sergej Komkov. Podtrhnul důležitost konkrétních činů při upevňování slovanské jednoty. Pověděl o pedagogické konferenci, naplánované na březen 2016 v Mariánských Lázních, jejímž tématem bude vlastenecká výchova. Mimo jiné se na ní plánují projednat zkušenosti ruských kadetských škol a perspektivy vytvoření podobných vyučovacích zařízení v Česku. Sdělil, že se konference zúčastní představitelé Slovenska, Srbska, Chorvatska a Slovinska. Domnívá se, že se konference mohou zúčastnit i zástupci zainteresovaných struktur ČR.
Sergej Komkov též informoval o podepsání Dohody o spolupráci mezi Svazem kozáckých vojsk Ruska a zahraničí a „Trojickou kozáckou stanicí“.
Zasedání bylo ukončeno malým koncertem, na kterém zazněly kozácké písně a písně válečných let.
Akce se zúčastnilo více než 40 lidí, především občané ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian