Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 19. května 2015 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívili žáci školy z Hostivic, kde nedávno začala výuka ruského jazyka. Během exkurze se 23 žáků se svojí učitelkou Petrou Krejčí s velkým zájmem seznámilo s činností RSVK v Praze.

Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

Během prohlídky Velkého sálu se hosté seznámili s programem akcí RSVK na tento měsíc.

Na exkurzi české žáky zaujala výstava sovětských plakátů z období Velké vlastenecké války ze sbírek Státního muzea historie Ruska a výstava fotografií „Rok 1945. Osvobození Rudou armádou hlavních měst Evropy“, která byla připravena ve spolupráci informační agentury TASS a Rossotrudničastva.

Po prohlídce byla pro studenty organizována v přednáškovém sále kurzů ruského jazyka ukázková hodina na téma „Města Ruska“.

Návštěvníci rovněž vyslechli konzultaci o zkoušce z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní B1 – C1. Poté proběhla diskuse, během které žáci mohli zadat různé otázky o činnosti kurzů ruského jazyka.

Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze proběhl úspěšně a těšil se zájmu českých studentů.