Prezentace druhé části učebnice „Klassnyje druzja” v RSVK v Praze

Prezentace druhé části učebnice  „Klassnyje druzja” v RSVK v Praze

Dne 18. května 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnila prezentace druhé části učebnice ruského jazyka pro střední školy v ČR s názvem „Klassnyje druzja”, kterou vydalo české nakladatelství Klett. Akce byla připravena společenskou organizací ruských krajanů „Kovčeg – Archa“ a nakladatelstvím Klett za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Zúčastnilo je jí více než 30 osob – učitelů českých středních škol.

Prezentaci zahájil zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Oleg Soloduchin, který přivítal hosty a představil autorku učebnice Natálii Orlovovou, představitelku nakladatelství Klett Janu Kirschnerovou a ředitele nakladatelství Jana Hellera.

Učebnice „Klassnyje druzja“ je součástí učebního komplexu „Klass!“, který je určen pro české žáky a studenty ve věku 13 – 15 let, kteří studují ruský jazyk jako druhý cizí jazyk.

Celý komplex je rozdělen na úrovně, které odpovídají úrovním mezinárodního certifikačního systému a končí úrovní B1 (TORFL – 1), jehož získání je potřebné pro úspěšné složení závěrečné zkoušky či certifikační zkoušky z ruského jazyka.

Gramatika je podána v dostupné formě, což mládeži zjednodušuje její osvojení. K nové učebnici jsou přiloženy i mini texty, které je možné využít jak ke čtení, tak i k poslechu.

Rozšíření lexiky a jejímu zafixování pomáhá i video z dětského filmového týdeníku „Jeralaš“, jež odpovídá věku žáků a studentů.

Témata vyučovacích hodin rozvíjejí komunikační schopnosti a pomáhají při vytváření praktických návyků při komunikaci českých žáků a studentů se svými vrstevníky z Ruska. Struktura každé vyučovací hodiny učebnice „Klassnyje druzja” umožňuje žákům a studentům se aktivně zapojit do procesu komunikace.

K samotné učebnici je přiložen pracovní sešit se zajímavými úlohami, které pomohou zafixovat prostudovaný materiál. Cvičení, která jsou v pracovním sešitě, je možné využít jak pro práci pod vedením učitele, tak i k samostatné práci žáků a studentů.

Po oficiální části následovala živá výměna názorů. Autoři odpověděli na otázky svých kolegů z českých středních a vysokých škol. Každý host obdržel darem novou učebnici na CD a pracovní sešit.

Tento článek je dostupný v: Russian