Publikace

Zahájení činnosti portálu „Sever pro vítězství + Každý pro vítězství“ je věnováno 75.výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a ukončení Druhé světové války, Roku paměti a slávy v Ruské federaci. Portál představuje stále fungující informačně-komunikační prostranství s vlastní doménou pobeda-mir.ru, spojující Chanty-Mansijský autonomní okruh – Jugru Ruské …

Na celém světě, 24 hodin denně, je v ruském jazyce nyní možné poslouchat nový online rozhlasový kanál „Orfej“. Klasika bez hranic“. Stačí jen nabrat odkaz https://orpheusradio.ru/player/2 a zazní nejznámější, prověřené časem, skladby a písně.

My, účastníci V. mezinárodního humanitárního Livadijského fóra – zástupci Federálního shromáždění Ruské federace, vlády Ruské federace, orgánů státní moci Ruské federace, expertního a občanského sdružení, organizací krajanů, žijících v zahraničí a cizích států, které se uskutečnilo ve dnech 4. – 5. června 2019 v Jaltě, kde probíhala …

Rok 2019 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem Periodické tabulky chemických prvků. Tato velká událost je věnována 150. výročí objevení Periodického zákona chemických prvků velkým ruským vědcem D. I. Mendělejevem. S iniciativou organizovat Mezinárodní rok Periodické tabulky chemických prvků vystoupila Ruská akademie věd, Ruská chemická …

Hlavními aktéry pro nás exotické črty ze sibiřského maloměsta roku 1948 jsou vedle autorova mladého alter ega hazard, hrdost a hlad – a také hodiny francouzštiny s jemnou, nekonvenční učitelkou Lýdií Michajlovnou, které nejde jenom o dril výslovnosti, ale i o blaho osamělého, chudokrevného chlapce. Hodiny francouzštiny přináší vhled do nelehkých poválečných …

Práce s chybami je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších novel ruského spisovatele Jurije Poljakova (* 1954). V Sovětském svazu byla poprvé vydána už v roce 1986 a záhy se dočkala úspěšné filmové adaptace. Hlavní hrdina knihy, novinář Andrej Petrušov, se po svém propuštění z novin nečekaně a neplánovaně stane učitelem ruštiny na základní škole. …

1 2 3 4 5 6