Anonce

Přijímají se přihlášky do „Mezinárodní soutěže místních regionatistů, pracujících s mládeží“.K účasti jsou zváni mladí lidé do 18 let – krajané žijící v zahraničí i cizinci studující ruský jazyk, historii a kulturu.Soutěžní témata:– „Historie a etnologie rodného kraje“;– „Kulturní identita a dědictví národů malé vlasti“;– …

Účast v soutěžích je dobrou příležitostí, jak získat zkušenosti a vytvořit si portfolio, ale také najít své publikum a poznat kolegy. Internetové nakladatelství „Celljuloza“ zve autory a ty, kteří se autory teprve chystají stát, aby svá díla zveřejnili. Uvažuje se o vydání beletristických románů, stejně …

Vážení kandidáti! Přijímáme přihlášky ke studiu v Rusku v akademickém roce 2023-2024 v rámci kvóty vlády Ruské federace! Informujeme vás, že registrace na portálu Education-in-russia.com byla zahájena. Dotazník je nutné vyplnit s přiložením fotografie. Naskenované kopie pasu, dokladu o dosaženém vzdělání (případně potvrzení o době …