Mezinárodní vědecká online konference „Ruský jazyk v multikulturním vzdělávacím prostředí“

Mezinárodní vědecká online konference „Ruský jazyk v multikulturním vzdělávacím prostředí“

Ve dnech 23.–24. listopadu 2023 se za účasti Ruského domu v Praze konala mezinárodní vědecká online konference „Ruský jazyk v multikulturním vzdělávacím prostředí“. Konferenci pořádala Volgogradská státní sociálně pedagogická univerzita v rámci projektu „Rozvoj mechanismu pro formování sociokulturní kompetence cizinců v systému všeobecného a vysokoškolského vzdělávání v kontextu moderních výzev“.

Aktuální problémy lingvistiky a dalších humanitních věd, otázky mezikulturní komunikace a dialogu kultur, včetně výuky ruštiny jako cizího a nemateřského jazyka a testování z ruštiny jako cizího jazyka prodiskutovali rusisté z Ruska, Číny, Moldavska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Česka.

Učitelka Kurzů ruského jazyka při Ruském domě v Praze na konferenci distančně vystoupila s referátem „České zkušenosti s testováním dospělých a školáků v ruštině jako cizím jazyce“.