Den ruského jazyka pro školáky

Den ruského jazyka pro školáky

Dne 29. listopadu 2023 se v Ruském domě v Praze konal Den ruského jazyka pro české školáky. Hosty Ruského domu bylo 23 žáků základní školy ze středních Čech, kteří se druhým rokem učí ruštinu.

Školáci navštívili knihovnu Ruského domu v Praze, kde si připomněli jména klasiků ruské a české literatury. V rámci kurzů ruského jazyka proběhla pro mladé lidi lekce, věnovaná 115. narozeninám Nikolaje Nosova. Školáci si zopakovali ruskou abecedu a seznámili se s postavami pohádkového románu Nikolaje Nosova „Neználkovy příhody“, který byl přeložen do češtiny a je dobře znám i v České republice.

V rámci akce proběhla prezentace ruských vysokých škol a možností studia v Rusku v rámci kvóty přidělené vládou Ruské federace.