Jak zvládnout ruský jazyk?

Jak zvládnout ruský jazyk?

Zvládnout ruský jazyk je pro cizince těžký úkol. A nejde jen o to, že ruský jazyk je sám o sobě obtížný, ale také o to, že ti, kdo ho studují, mohou mít potíže v závislosti na tom, jaký jazyk je jejich rodným jazykem. Ruštinu je možné jako každý jiný jazyk studovat samostatně, individuálně, ve skupinách, ve školách nebo na přípravných fakultách. Studium na přípravné fakultě se přitom od samostatného a individuálního studia zásadně liší ponořením se do jazykového a kulturního prostředí.
https://hedclub.com/…/ru