V Praze se konalo finále Celostátní soutěže „ARS POETICA – Puškinův památník“

V Praze se konalo finále Celostátní soutěže „ARS POETICA – Puškinův památník“

Dne 6. června 2023 oslavili čeští školáci a studenti, kteří studují ruský jazyk a zajímají se o ruskou kulturu, narozeniny A. S. Puškina a Den ruského jazyka. V Praze se konalo finále 57. celostátní tvůrčí soutěže „ARS POETICA – Puškinův památník“.
Soutěž pořádala Česká asociace rusistiky za podpory Ruského domu v Praze. Finále soutěže se zúčastnilo více než 100 školáků a studentů — vítězů krajských kvalifikačních kol. Účastníci z různých měst České republiky předvedli dramatická, hudební a poetická vystoupení v ruštině. Zazněla díla klasiků i současných spisovatelů a básníků: A. S. Puškina, M. J. Lermontova, A. P. Čechova, M. Gorkého, S. Jesenina, M. Cvětajevové a dalších. Soutěž zahrnovala lidové a moderní písně v ruštině.
Všichni účastníci finále svátku ruského jazyka a literatury byli oceněni diplomy a knihami ruských spisovatelů. V rámci soutěže byly účastníkům poskytnuty také informace o ruských vysokých školách a možnosti získat vzdělání v Rusku v rámci kvóty přidělené vládou Ruské federace.