Den ruského jazyka pro české studenty

Den ruského jazyka pro české studenty

Dne 1. června 2023 se v Ruském domě v Praze konal Den ruského jazyka pro české studenty. Hosty Ruského domu byli studenti gymnázia ze Starého Města, kteří se ruštině věnují již třetím rokem.

V rámci akce proběhla lekce věnovaná dvěma svátkům: Dni slovanského písemnictví a kultury, který se slavil 24. května, a Dni ruského jazyka, který se bude slavit 6. června. Studenti se seznámili se zajímavostmi o ruské abecedě, zjistili, proč se 6. června slaví Den ruského jazyka a zhlédli naučný film o A. S. Puškinovi.

Studenti se také dozvěděli o ruských vysokých školách a možnosti získat vzdělání v Rusku v rámci kvóty přidělené vládou Ruské federace.