Studuj na Finanční univerzitě!

Studuj na Finanční univerzitě!

Staň se vítězem olympiády a studuj na úkor rozpočtu na Finanční univerzitě!
Mezinárodní olympiáda pro mládež Finanční univerzity při vládě Ruské federace pokračuje v registraci účastníků, která potrvá do 15. března 2023.
Olympiády se mohou zúčastnit:

  • cizinci a osoby bez státní příslušnosti, včetně krajanů žijících v zahraničí, osvojující si vzdělávací programy základního všeobecného a středního všeobecného vzdělání;
  • absolventi zahraničních vzdělávacích organizací. Vítězové intelektuální soutěže budou zařazeni do rozpočtu na bakalářské programy v oborech studia, odpovídajících profilu olympiády.
    Výherci budou moci po úspěšném složení přijímacích zkoušek získat 50% slevu na školné.
  • Registrace na webu: https://my.fa.ru/