V knihovně Ruského domu v Praze se konál Literární diktát

V knihovně Ruského domu v Praze se konál  Literární diktát

Knihovna Ruského domu v Praze se 29. září 2022 stala jedním z míst konání Literárního diktátu – mezinárodní vzdělávací kampaně na podporu knih a četby. Literární diktát pořádá Murmanská státní regionální univerzální vědecká knihovna. Účastníci měli odpovědět na 20 otázek z ruské a světové literatury. Na sestavování otázek pracovali filologové a spisovatelé. Účastníkem diktátu se mohl stát kdokoli. K tomu bylo nutné 29. září navštívit knihovnu Ruského domu a písemně odpovědět na otázky.

Cílem diktátu bylo, aby účastníci získali nezávislé posouzení svých znalostí v oblasti ruské literatury, rozvíjeli svoji čtenářskou kompetenci a rovněž popularizace ruské literatury.

Většinu otázek Literárního diktátu 2022 tvořily úkoly s uzavřeným výběrem, ale byly tam i otázky, které implikovaly kreativní přístup.

Stalo se, že se Literární diktát konal v předvečer 130. výročí narození Mariny Cvětajevové, takže před zahájením akce účastníci vzpomínali a přednesli několik jejích básní.

Správné odpovědi na otázky Literárního diktátu budou zveřejněny na stránkách Ruského domu v Praze. Všichni, kteří se akce zúčastnili, byli odměněni účastnickým osvědčením.