Online film „Gornomarijská svat’ba“

Online film „Gornomarijská svat’ba“

Vytvoření vlastní rodiny je jednou z nejdůležitějších událostí v životě člověka. Není divu, že každý národ „vybavuje“ tuto událost velkým množstvím obřadů a rituálů, pečlivě předávaných z generace na generaci. Výjimkou nejsou ani zástupci etnolingvistické skupiny horských Marijců, kteří žijí především v západní části Marijska. Jejich svatební tradice jsou dojemné, krásné a originální.
V rámci Roku lidového umění a nehmotného kulturního dědictví národů Ruska vás zveme ke zhlédnutí krátkého filmu „Gornomarijskaja svaťba“ (Svatba u horských Marijců). Film je k dispozici na odkazu https://vk.com/video-29102908_456239440