Kulatý stůl „Právní regulování obchodu po internetu a smart-kontraktů za účelem rozvoje digitální ekonomiky“ v RSVK v Praze

Kulatý stůl „Právní regulování obchodu po internetu a smart-kontraktů za účelem rozvoje digitální ekonomiky“ v RSVK v Praze

   Dne 25. února 2020 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl „Pravovoje regulirovanije elektronnoj torgovli a smart-kontraktov v celjach rozvitija cifrovoj ekonomiky“. Akce byla připravena „Institutom zakonodatělstva a sravnitělnogo pravověděnija“ při vládě Ruské federace za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Kulatý stůl zahájil zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov, který zdůraznil aktuálnost tématu a popřál účastníkům hodně úspěchů, plodnou diskuzi a praktické výsledky setkání.

Profesor „Instituta zakonodatělstva a sravnitělnogo pravověděnija“ při vládě Ruské federace JUDr. J. Truncevskij vystoupil s přednáškou o konceptuálních základech právního regulování a využití smart-kontraktů v období 4. průmyslové revoluce. Informoval o aktuálnosti využití smart-kontraktů v Rusku v zákonodárství a uvedl příklad zemí, ve kterých již mají zkušenosti v této sféře.

Zástupce Aliance-group.eu. A. Sulejmanly informoval o specifice právního regulování digitálního obchodu v ČR, jmenovitě o zkušenostech digitálních transakcí a způsobech jejich uzavření a podepsání.

Další zástupce „Instituta zakonodatělstva a sravnitělnogo pravověděnija“ při vládě Ruské federace ve svém vystoupení hovořil o světových trendech právního regulování digitálního obchodu. Podělil se o zkušenosti lídrů digitálního obchodu Číny a USA. Podle něho systém bezhotovostních plateb pokrývá 80% území Číny a zapojení digitálního servisu probíhá za podpory státních institucí.

Na kulatém stolu byly rovněž projednány otázky ohledně sfér využití smart-kontraktů, právní regulování digitální identifikace, fenomén digitálních trhů aj.

Po ukončení oficiální části vystupující odpověděli na řadu otázek. Akce byla ukončena besedou účastníků a výměnou názorů.

Tento článek je dostupný v: Russian