Zahájení unikátní výstavy „Gerdauenskije emali“ (Gerdauenské smalty) v RSVK v Praze

Zahájení unikátní výstavy „Gerdauenskije emali“ (Gerdauenské smalty) v RSVK v Praze

Dne 25. února 2020 byla ve foyeru Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena unikátní výstava „Gerdauenskije emali“ (Gerdauenské smalty) ruských umělců G. Zubkova, I. Kotovščikovové a D. Pochilkinové. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Malíř, ikonopisec a řezbář G. Zubkov informoval o tom, že Gerdauen je předválečný název vesnice Železnodorožnyj Kaliningradské oblasti. Ves svůj název získala na počest Gerdava – pruského vůdce, který během dobývání Pruska přešel na stranu Templářů, přijal křesťanství a byl dokonce svatořečen. Právě zde se zrodil nápad vytvořit pestré, svébytné malby, které získaly název Gerdauenské smalty. Zubkovem vymyšlený nový styl dekorativního a užitého umění je syntézou litevských, polských, ruských a německých lidových tradic. Kromě toho jsou na výstavě exponáty, vytvořené tradičními technikami. Je to severodvinská a mezenská malby, výšivka korálky a kameny, krajky.

Severodvinská malba – obecný název ruských maleb na výrobcích ze dřeva ve vsích podél řeky Severní Dvina. Charakteristickým příznakem je spojení rostlinného motivu s geometrickým. Typické barvy: žlutá, červená, zelená, někdy modrá.

Mezenská malba – vznikla na konci XIX. století na dolním toku řeky Mezeň. Základními motivy jsou geometrické ornamenty – kříže, disky, kosočtverce ve dvou barvách – červené a černé.

Zvláštní pozornost diváci věnovali výrobkům s drahokamy a polodrahokamy: perlami, jantarem, acháty, korálem, měsíčním kamenem aj. Desky bohatě ozdobené korálky a kameny jsou vytvořeny ve formě ryb – starodávného symbolu prvních křesťanů a ikony s korálky a polštářky jsou vytvořeny tradiční technikou výšivky „vprikrep“.

Tento článek je dostupný v: Russian