O úloze Velké vlastenecké války v sovětské kultuře informovali v RSVK v Praze

O úloze Velké vlastenecké války v sovětské kultuře informovali v RSVK v Praze

Ve dnech 17. – 18. května 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konaly akce, věnované 74. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, jež byly připraveny ruskou organizací „Centrum moderních vzdělávacích technologií“ na objednávku Federální agentury Rossotrudničestvo, za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Dne 17. května 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo zahájení výstavy „Spisovatelská rota“, věnované životu a dílu známých sovětských literátů v období Velké vlastenecké války. Čeští hosté a ruští krajané měli možnost seznámit se s panely, které přibližovali A. Tolstého, K. Simonova, V. Grossmana, I. Erenburga, B. Okudžavu aj.

Hosté si mohli vyslechnout volně přístupnou přednášku zaměstnankyně Státního muzea historie ruské literatury V. Dalja A. Cholodovové, věnovanou válečné tematice v tvorbě sovětských spisovatelů.

Tentýž večer se uskutečnil koncert „Tento den jsme přibližovali, jak jsme mohli“ za účasti umělců Moskevského divadla muzikálů J. Valce, J. Mojsejevové, A. Petuchovové, A. Čebotareva a L. Uspenského. Zazněly písně a básně o válce – jak ty oblíbené, tak i neznámé širokému kruhu posluchačů. Program byl pojat jako nepřetržité vyprávění o složitém období, které začalo ještě před válkou a končilo velkým vítězstvím. Diváci po koncertě umělcům dlouho aplaudovali.

Dne 18. května 2019 ruský spisovatel D. Makarov vystoupil s přednáškou „Sorokovyje – rokovyje“ (Čtyřicátá – osudová), věnovanou životu a dílu sovětských skladatelů a malířů v období Velké vlastenecké války a rovněž těch, pro koho se téma války a jejích následků stalo hlavním i v poválečné tvorbě. Zvláštní pozornost lektor věnoval malířům a sochařům blokádního Leningradu – A. Ostroumové – Lebeděvové, N. Tyrsovi a V. Liševu. Dotkl se vlivu na tvorbu malířů A. Dejneky a S. Gerasimova. Podrobně se pozastavil na tvorbě G. Minského, B. Nemenského, G. Korževa a V. Sidura.

Tento článek je dostupný v: Russian