Mezinárodní vzdělávací akce „Volně přístupné laboratorní cvičení“ v RSVK v Praze

Mezinárodní vzdělávací akce „Volně přístupné laboratorní cvičení“ v RSVK v Praze

  Dne 9. února 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila u příležitosti Dne ruské vědy mezinárodní vzdělávací akce „Volně přístupné laboratorní cvičení“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s autonomní nekomerční organizací „Laboratoř osvětových projektů“ a Střední školou při Velvyslanectví RF v Č

R.

Projekt „Volně přístupné laboratorní cvičení“ vytvořili vědečtí novináři J. Nasyrov, O. Orlovová a A. Sergejev. Cílem akce je umožnit každému člověku, aby zjistil, nakolik jeho pohled na svět odpovídá reálnému složení světa z hlediska přírodních věd. V roce 2018 se akce zúčastnilo více než 40 000 lidí v 60 ruských městech a 10 zemích.  Letos se akce uskutečnila ve 30 zemích.

Může se celá rodina nasnídat jednou živočišnou buňkou? Jsou všechny kovy odolnější než dřevo? Vidíme temnou stranu Měsíce? Kolik váží zornice modré velryby? Proč je člověk chytřejší než zvířata a jakými legendami jsou opředeny „organické potraviny“? Není to těžký úkol – za 30 minut je třeba odpovědět na 25 podobných otázek o tom, jak složitý, ale zajímavý je svět a člověk v něm.  Zúčastnit se „Labu“, tzn. stát se „laborantem“, prověřit si základní znalosti ve fyzice, biologii, chemii a astronomii, může každý zájemce starší 12 let.

Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov přivítal všechny účastníky. Zdůraznil, že volně přístupné laboratorní cvičení se koná v Praze poprvé. Zájem o podobné osvětové a vzdělávací akce roste. Sdělil, že rok 2019 byl vyhlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky chemických prvků, kterou sestavil D. I. Mendělejev. Popřál všem zajímavou a plodnou práci v „laboratoři“.

Vedoucí oddělení vědy a vzdělávání RSVK v Praze V. Novoselovová ocenila aktivní účast studentů Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR, poděkovala vedení školy za všestrannou podporu mezinárodních vzdělávacích akcí a přípravu účastníků. Vyjádřila přesvědčení, že laboratorní cvičení není zkouška, ale poznávací hra, kde nikdo neprohrává a správná odpověď zvyšuje přesvědčení o svých znalostech. Chyba se bere jako zbavení se bludu.

Volně přístupné laboratorní cvičení v RSVK v Praze vedl Alexandr Sergejev, vědec a popularizátor, jeden z jeho zakladatelů. A. Sergejev je vědeckým novinářem, členem Komise Ruské akademie věd pro boj s pseudovědou, redaktorem bulletinu „Na obranu vědy“. Po akci vyhlásil správné odpovědi a podrobně rozebral každou úlohu. Tak mohl každý účastník zjistit své výsledky a dozvědět se mnoho zajímavých informací.

Na akci do RSVK v Praze přišli nejen žáci a studenti, ale i dospělí. Ze 40 účastníků téměř polovina odpověděla na 20 otázek a 1/3 odpověděla na všechny.