Výstava „Duše neznající míru . . . „ byla zahájena v RSVK v Praze

Výstava „Duše neznající míru . . . „ byla zahájena v RSVK v Praze

 Dne 26. června 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo zahájení výstavy „Duše neznající míru . . . „, věnované životu a dílu ruské básnířky M. Cvětajevové. Výstava byla připravena Státním muzeem historie ruské literatury V. Dalja za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Výstavu zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Přivítal hosty a představil organizátorky výstavy – vedoucí vědecko-expozičního oddělení „Domu I. Ostrouchova v Trubnikach“ A. Rudnik a přední vědeckou pracovnici vědecko-expozičního oddělení „Domu I. Ostrouchova v Trubnikach“ N. Gromovu. Poděkoval zakladatelce Centra M. Cvětajevové ve Všenorech, vědkyni a autorce několika knih o životě a díle básnířky G. Váníčkové za její mnohaletou činnost.

Výstava se skládá z 60 desek s fotografiemi a několika kreseb. Je prakticky opakováním jubilejní výstavy „Duše neznající míru . . . „, věnované 125. výročí narození M. Cvětajevové, jež se konala v říjnu 2017 v Moskvě. A. Rudnik zdůraznila: „I když moskevská výstava byla velká a mnohé exponáty byly představeny širokému publiku poprvé, cílem organizátorů nebylo ukázat celý archiv či podrobně informovat o tvorbě básnířky. Hlavním úkolem bylo ukázat atmosféru a místa, kde Cvětajeva žila“. Kromě exponátů ze sbírek Státního literárního muzea byly představeny i předměty z Muzea-domu M. Cvětajevové (společně s ním byl vytvořen tento projekt), Muzea-domu A. Skrjabina, Státního archivu RF a soukromých sbírek.

Gromova sdělila, že výstavní projekt se opírá o „životní prostory M. Cvětajevové“.  Na výstavě v Moskvě byla vytvořena např. maketa pokojů rodičovského domu v Trjochprudném pěreulku. V Praze na výstavě návštěvníci mohli uvidět, jak vypadala jubilejní výstava a získat představu o jejích unikátních exponátech. Byly mezi nimi rodinné fotografie Cvětajevových, snubní prsten manžela Cvětajevové S. Efrona, dětské kresby dcery Ariadny, sborník básnířky „Psycheja“ s věnováním A. Kerenskému, vojáčci syna Georgije aj.

Na výstavě je zobrazen prakticky celý život básnířky, je zde povídání o jejích přátelích, básnících a spisovatelích, kteří ji obklopovali. Část je věnována jejímu životu v emigraci, včetně pobytu v Praze a ve Všenorech.

Jménem Centra M. Cvětajevové ve Všenorech hosty pozdravila jeho zakladatelka G. Váníčková. Pozvala všechny zájemce, aby se přijeli seznámit s jeho expozicí a přednesla úryvek z poémy Cvětajevové „Pěvica“.

Na večeru vystoupily české ruskojazyčné básnířky L. Svirskaja a O. Bělova-Dalina, které přednesly své básně, věnované M. Cvětajevové a Ariadně Efron.

Večer byl ukončen neformální besedou. Organizátorky odpověděly na četné dotazy hostů.

Výstava potrvá do 31. července 2018. 

Tento článek je dostupný v: Russian