Ruští učitelé a studenti se seznámili s organizací turismu v ČR

Ruští učitelé a studenti se seznámili s organizací turismu v ČR

 

Dne 25. června 2018 proběhla v Praze setkání ruské delegace učitelů a studentů vysokých škol turismu a služeb. Program setkání byl připraven a realizován Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

V roce 2018 Federální agentura pro turismus spolu s Ruskou státní univerzitou turismu a služeb organizují stáže učitelů a studentů v ČR za účelem studia organizace a stavu místního turistického byznysu, zvýšení kvality turistických služeb v zájmu vytváření konkurenceschopné turistické sféry v Rusku.

Dne 25. června více než 20 učitelů a studentů vysokých škol turismu a služeb z Moskvy a Moskevské oblasti, Petrohradu, Kirova, Kazaně, Tomska, Vjatky a Jelce navštívili soukromou Vysokou školu hotelovou v Praze.  Její výkonný ředitel P. Attl a vedoucí mezinárodního oddělení Z. Roldánová provedli prezentaci vysoké školy, ve které v současnosti studuje asi 40% cizinců. Informovali o historii školy, programech a podmínkách studia. Na závěr odpověděli na četné dotazy. Po prezentaci si delegace prohlédla učebny a speciálně zařízené posluchárny pro studium hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu.

Poté delace navštívila VŠE v Praze. Na Fakultě mezinárodních vztahů vedoucí katedry turismu L. Jarolímková a učitelka marketingu Z. Kvítková informovaly o práci katedry a nejvýznamnějších vědeckých projektech. Vyzvaly ke spolupráci v oblasti vědeckého studia kulturního dědictví, ke společné organizaci vědecko-praktických letních škol v oblasti lázeňství a vydávání společných publikací. Po oficiální části účastníci setkání projednali konkrétní otázky výuky marketingu a seznámili se s učebnami.

Odpoledne delegace navštívila ústředí Agentury pro turismus ČR CzechTourism. Vedoucí oddělení marketingu J. Otava seznámil hosty s činností organizace, informoval o marketingu a prováděných sociálních výzkumech v oblasti mezinárodního turismu, o základech a principech rozvoje trhu s turismem v ČR. Členové delegace se rovněž seznámili s činností Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a RSVK v Praze. Zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov se podělil o hlavní oblasti činnosti zastupitelství. Zdůraznil, že jedním z jeho hlavních úkolů v humanitární sféře je pomoc při navazování styků mezi ruskými a českými vysokými školami.

Vedoucí ruské delegace J. Pogrebova  jménem všech jejích členů poděkovala Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za pomoc při organizaci vzdělávací části programu pobytu v ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian