Konference „Perspektivy spolupráce České republiky a Ruské federace v oblasti turismu, logistiky a ochrany kulturněhistorického dědictví“ v RSVK v Praze

Konference „Perspektivy spolupráce České republiky a Ruské federace v oblasti turismu, logistiky a ochrany kulturněhistorického dědictví“ v RSVK v Praze

Dne 17. května 2018 byla ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena česko-ruská konference „Perspektivy spolupráce České republiky a Ruské federace v oblasti turismu, logistiky a ochrany kulturněhistorického dědictví“. Akce byla připravena Radou podnikatelů ČR pro spolupráci s RF, Radou podnikatelů RF pro spolupráci s ČR a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Obchodním zastupitelstvím RF v ČR. Konference probíhá pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana a mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF a ČR A. Zmejevského.

Úvodní slovo pronesl předseda Rady podnikatelů ČR pro spolupráci s RF Zdeněk Zbytek. Představil hosty konference, oznámil její cíle a úkoly – projednání aktuálních otázek, problémů a způsobů jejich řešení v turismu a v oblastech s ním spojených.

Hosty a organizátory konference pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij. Zdůraznil, že konání konference „je velmi aktuální právě dnes, kdy obchodníci a podnikatelé musejí při své společné práci překonávat politické překážky“. Vyzval ke spolupráci a podtrhl, že „Rusko je zemí ohromných možností a grandiózních projektů. Společně překonáme jakékoli překážky, jen když na to budeme mít chuť a vůli“. Popřál účastníkům konference úspěšnou práci s dobrými výsledky, dosažení perspektivních dohod a podepsání možných smluv.

Na plenárním zasedání s referáty vystoupilo 25 osob. Byli mezi nimi: náměstkyně ministra kultury ČR Anna MATOUŠKOVÁ, expředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloslav VLČEK, viceprezident Obchodní a průmyslové komory RF Vladimir PADALKO, zástupce předsedy Výboru Rady Federace pro vědu, školství a kulturu Sergej RYBAKOV, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu ČR Jiří KOLIBA, generální ředitelka agentury CzechTourism Monika PALATKOVÁ, ředitelka zastupitelství CzechTourism v Rusku Alena KUDÍLKOVÁ, ředitel pro Evropu cestovní kanceláře Biblio Globus Moskva Jurij KYSELEV, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav STÁREK, místopředseda Fóra cestovního ruchu ČR, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin PLACHÝ, zástupkyně předsedy Výboru pro rozvoj turismu Petrohradu Nana GVIČIJA, zástupce předsedy Rady podnikatelů RF pro spolupráci s ČR, představitel Ruských železnic, a.s., Ilja ZAMORNIKOV, předseda Asociace průvodců ČR Stanislav VOLEMAN, generální ředitel Letiště České Budějovice Ladislav ONDŘICH, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen REITSCHLAGER a mnozí jiní.

Vystupující se dotkli mnoha konkrétních otázek spolupráce mezi Ruskem a Českem v oblasti turismu a oblastech, které jsou s ním spojeny: železniční a letecké dopravy, logistiky, marketingu, hotelového a restauračního bysnysu, práce průvodců, tlumočníků a překladatelů, vízové podpory. Podělili se o zkušenosti, uvedli statistiku a označili problémy, které je třeba řešit. Mezi nimi: nedostatečná propustnost pohraničních dopravních uzlů, nutnost zrychlení vystavování turistických víz, zavádění nových leteckých linek a dokonce nových mezinárodních letišť, příprava profesionálních kádrů se středním odborným vzděláním pro práci v turismu. Kladně hodnotili českou zkušenost při ochraně kulturněhistorického dědictví a jeho ekonomický efekt, praxi při ochraně a uchovávání historických osídlení, marketing v oblasti turismu, infrastrukturu hotelového a restauračního podnikání. Hlavními faktory, které mají velký potenciál pro další rozvoj turismu mezi zeměmi a měly by být využity stranami, jsou Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku, akce Roku evropského kulturního dědictví v EU, nadcházející zasedání obnovené rusko-české pracovní skupiny pro malé a střední podnikání.
Odpoledne v RSVK proběhly kulaté stoly v sekcích „Česko-ruská spolupráce v železniční, letecké, námořní a kamionové dopravě“, „Česko-ruská spolupráce v turismu“, „Česko-ruská spolupráce v péči o významné historické a kulturní památky“. Byly na nich provedeny prezentace a podrobně projednány konkrétní otázky dvoustranné spolupráce.

Konference se zúčastnilo asi 200 zástupců českých a ruských organizací, struktur a obchodu, které se zabývají turismem. Během plenárního zasedání a kulatých stolů mnozí vystupující podtrhli důležitost, užitečnost a velký praktický význam konference pro další rozvoj rusko-českých obchodních styků. Byla vyjádřena naděje, že se podobné akce budou konat i v budoucnu.

Dne 18. května účastníci konference absolvují výjezdní zasedání do českých společností

Tento článek je dostupný v: Russian