Evropský den jazyků v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Evropský den jazyků v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 26. září 2016 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze slavili Evropský den jazyků. V rámci těchto oslav se v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze uskutečnil „Den otevřených dveří“. Zúčastnili se jej žáci a studenti českých základních, středních a vysokých škol, učitele ruského jazyka a rovněž všichni, kdo se měli zájem seznámit s činností RSVK a Kurzů ruského jazyka při RSVK. Akce byla připravena učiteli Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze.

V tento den bylo prvními hosty RSVK 15 studentů Vyšší odborné školy turizmu a mezinárodního obchodu (VOŠ ČR). Již několik let mají RSVK v Praze a VOŠ ČR podepsanou smlouvu o spolupráci v oblasti vědy, kultury a vzdělávacích programů, v souladu se kterou zaměstnanci RSVK organizují pro studenty různé vzdělávací akce a provádějí konzultace učitelům ruského jazyka.

Z Chrudimi na Evropský den jazyků přijelo 13 studentů 2. ročníku Gymnázia J. Ressela.

Nejpočetnější byla skupina 28 studentů Střední školy administrativního řízení z Horních Počernic. Na této škole se ruský jazyk vyučuje jako hlavní i jako vedlejší předmět.

Během exkurze po RSVK se hosté seznámili s činností střediska. Navštívili knihovnu, Křišťálový sál, počítačovou třídu a vlastivědný kabinet v kurzech ruského jazyka, prohlédli si výstavu fotografií ve foyeru RSVK.

Ve Velkém sále byl hostům promítnut maraton kreslených filmů, např. ruský kreslený film „Máša a medvěd“.

Po exkurzi byly v Kurzech ruského jazyka organizovány ukázkové hodiny ruského jazyka různých úrovní znalostí.

Studenti VOŠ ČR a Gymnázia J. Ressela se zúčastnili hodiny „Moskva – hlavní město Ruska“.

Studenti Střední školy administrativního řízení absolvovali hodinu „Cestování po Zlatém prstenci“.

Hosté rovněž vyslechli konzultaci o možnostech složení zkoušky z ruského jazyka a získání mezinárodního osvědčení B1-C1.

V Literárním salonu vedoucí Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka T. Lojková uskutečnila multimediální prezentaci činnosti školy, která již deset let úspěšně funguje za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a RSVK v Praze.

Koncem dne proběhl v RSVK v Praze kulatý stůl pro učitele ruského jazyka, věnovaný současným metodikám výuky ruského jazyka a perspektivám studia ruského jazyka v ČR. Kulatého stolu se zúčastnilo 12 osob, mimo jiné i zástupce nakladatelství Fraus, se kterým učitelé projednali vznik nových učebnic ruského jazyka.

Konání Evropského dne jazyků v RSVK v Praze se již stává každoroční tradicí, která se těší stále větší popularitě. Letos tento den RSVK v Praze navštívilo více než 60 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian