Konference věnovaná 95. výročí Ruské akce Československa se uskutečnila v Praze

Konference věnovaná 95. výročí Ruské akce Československa  se uskutečnila v Praze

Dne 20. září 2016 se v budově Senátu Parlamentu ČR uskutečnila mezinárodní konference „Tomáš Masaryk a 95. výročí Ruské akce“. Konference byla připravena Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva  v ČR a Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Konference se zúčastnil předseda Synodálního výboru pro spolupráci s kozáctvem, metropolita Stavropolský a Nevinomyrský Kiril. Podrobně se zastavil na historii ruského kozáctva a zvlášť zdůraznil období jeho obnovy za posledních 25 let. Vyzdvihnul  těsné historické spojení kozáctva s Ruskou pravoslavnou církví. Poděkoval českým lidem a vládě Československa, že přijali a podporovali před 95 lety asi 40 tisíc ruských krajanů, kteří opustili svoji zemi. Mezi nimi bylo též mnoho kozáků.

Na konferenci vystoupili i zaměstnankyně Národního archivu ČR Helena Nováčková a Lenka Klokočková (Ruské akce v zrcadle fondů), Slovanského institutu AV ČR Dana Hašková (Vklad ruských inženýrů – emigrantů do československé vědy, průmyslu a stavebnictví), vědecká tajemnice Domu ruského zahraničí A. Solženicyna Maria Vasiljevová (K otázce úmrtí Sergeje Varšavského – rekonstrukce jeho života) a zaměstnanec Historického institutu AV ČR Emil Voráček (Ruská akce československé vlády. Politické a ekonomické spojení).

S referáty o osudech kozáctva v Česku vystoupili profesor katedry historie Univerzity J. E. Purkyně S. Kerner (Kozáci a ruská akce), ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska M. Dzjuba (Ruská akce: příklad emigranta – terského kozáka Viktora Karpušina), potomek kozáckých emigrantů A. Kokuňkovová  (Životní dráha a integrace rodiny kubáňských kozáků Kokuňkových v Československu) a předseda sdružení Slovanská unie V. Merunka (Slovanská jednota).

Všechny referáty obsahovaly bohatý historický a faktografický materiál a vyvolaly bouřlivou diskuzi.

Během konference metropolita Kiril a ataman Dzjuba podepsali dohodu o spolupráci mezi Synodálním výborem pro spolupráci s kozáctvem a Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska.

Konference byla ukončena koncertem folklorního souboru Kozáci Vltavy, v jehož podání zazněly známé a oblíbené ruské a kozácké lidové písně.