Výstava fotografií „Město, které je stále s tebou“ v RSVK v Praze

Výstava fotografií „Město, které je stále s tebou“ v RSVK v Praze

Dne 12. září 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala vernisáž výstavy fotografií „Město, které je stále s tebou“ mladého moskevského fotografa, redaktora Moskevského domu fotografie Ivana Uminského. Akce byla připravena klavíristou Filippem Subbotinem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ivan Uminskij se narodil v Moskvě v roce 1992. Od roku 2012 je žákem ruského fotografa, spisovatele a novináře Jurije Rosta. V roce 2015 ukončil magisterské studium v oboru historie mezinárodních vztahů na Státní akademické univerzitě humanitních věd. Současně se studiem dělal i reportáže pro takové portály jako je „Pravoslavie i mir“, „Tipičnaja Moskva“ a pro projekt „Sketch of Russia“.

Večer zahájil ruský klavírista Filipp Subbotin, který zná fotografa osobně.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza představil Ivana Uminského a popřál hostům výstavy dobrou zábavu.

Ivan Uminskij pověděl o svých dílech i o tom, co jej inspiruje při jejich tvorbě. Poděkoval RSVK za možnost poprvé organizovat výstavu svých fotografií v Praze. Zdůraznil, že hudba hraje klíčovou roli v procesu tvorby všech jeho děl a požádal Janu a Filippa Subbotinovi, aby zahráli několik klavírních skladeb.

Díla na výstavě – to je pokus o vytvoření obrazu města, kde jsou fotografie ilustracemi každodenního života, blízké a známé každému. Někdy jsou to útržky emocí, které autor prožil či dosud prožívá. Někdy je to hledání krásy a klidu. „Když jsem vytvářel svá díla, chtěl jsem se odpoutat od obecného pojetí městské scenérie. Hlavním úkolem bylo vytvoření fotografií s náměty, které by se mohly uskutečnit v kterémkoli městě na planetě. Když posbíráte jednotlivé kousky puzzle, získáte obraz Města N.“

Po vernisáži měli hosté možnost pobesedovat a autorem a zadat mu otázky, které je zajímaly.

Na zahájení výstavy bylo přítomno asi 40 hostů z řad ruských krajanů a českých občanů.