50. výročí celostátní soutěže „Ars Poetika. Puškinův památník“

50. výročí celostátní soutěže „Ars Poetika. Puškinův památník“

Dne 6. června 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále jubilejního 50. ročníku celostátní soutěže uměleckých kolektivů „Ars Poetika. Puškinův památník“. Akce byla organizována Českou asociací rusistů, Česko-ruskou společností a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Na finále soutěže do RSVK přijelo více než 200 účastníků – žáků a studentů základních, středních a vysokých škol z 30 míst ČR, kde se vyučuje ruský jazyk. Jednalo se o vítěze regionálních kol, která se uskutečnila již dříve.

Účastníky a hosty jubilejní soutěže pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij. Zdůraznil, že Ars Poetika. Puškinův památník je unikátní jev. Jedná se o nejstarší soutěž mladých rusistů – žáků a studentů, nejen v Česku, ale i v celé Evropě.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza připomněl přítomným výročí narozenin Alexandra Sergejeviče Puškina a že slavíme 50. výročí soutěže „Ars Poetika. Puškinův památník“. Popřál hodně úspěchů všem finalistům a předal předsedovi České asociace rusistů Jiřímu Klapkovi čestný diplom Rossotrudničestva „Za přátelství a spolupráci“.

Přítomné pozdravili i poslanec Parlamentu ČR Stanislav Berkovec a senátor Jaroslav Doubrava.

Předseda České asociace rusistů Jiří Klapka popřál hodně úspěchů všem účastníkům soutěže, představil členy poroty a čestné hosty, mezi nimiž byla zástupkyně Ministerstva kultury ČR Ivana Vozková, předseda Česko-ruské společnosti Tomáš Lukavský, předsedkyně Koordinační rady ruských krajanů v Česku a Ruské kulturně-osvětové společnosti na Moravě Ljubov Vondroušková.

Vystoupení jednotlivců, duetů a skupin hodnotili tři porotci ve třech nominacích: Poetický salon. Sólový projev, Hudební čísla, Kolektivní vystoupení.

V tento den ve Velkém a Křišťálovém sále RSVK v Praze bylo možné zhlédnout dramatická, hudební a poetická představení v ruském jazyce. Ze scény zazněla díla ruských klasiků A. S. Puškina, S. A. Jesenina, A. P. Čechova a rovněž současných spisovatelů a básníků B. Achmadulinové, B. Okudžavy, A. Vozněsenského, S. Michalkova, D. Charmse, ale i ruské národní písně, válečné písně, vlastní verše a texty účastníků. Všechna vystoupení byla něčím originální. Některá uměleckým podáním, jiná dobrou znalostí jazyka, další hereckým uměním. Porota proto měla při výběru vítězů velmi složitý úkol.

Nakonec ceny získalo 15 jednotlivců a skupin. Byli mezi nimi žáci ZDŠ z Brna a vesnice Raškovice, studenti gymnázií z Chrudimi, Frýdku-Místku, Havířova, Ivančic a Nymburka, studenti Západočeské univerzity z Plzně a Masarykovy univerzity z Brna.

Všichni vítězové i účastníci jubilejního svátku ruského jazyka a literatury obdrželi diplomy. Byli rovněž odměněni speciálními cenami od RSVK v Praze – knihami známých ruských spisovatelů.

Po slavnostním ukončení festivalu se žáci z různých koutů Česka společně vyfotografovali na památku před hlavní budovou RSVK v Praze a domluvili se na dalším setkání v příštím roce.

Účastníci, členové poroty a čestní hosté soutěže položili květiny k památníku A.S. Puškina, který byl odhalen před dvěma lety na Puškinově náměstí v Praze.

Zájem o oslavy Dne ruského jazyka a jubilejní soutěž Ars Poetika. Puškinův památník projevilo Rádio Praha, noviny Parlamentní listy a další české hromadné sdělovací prostředky.

Tento článek je dostupný v: Russian