Seminář „Ruské inovace“ v RSVK v Praze

Seminář „Ruské inovace“ v RSVK v Praze

Dne 5.dubna 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal seminář „Ruské inovační projekty (vědecké technologie) pro českou (evropskou) podnikatelskou sféru: nové horizonty vědecko-technické a podnikatelské kooperace“. Akce byla připravena a provedena ruskou společností „RexLex Nova“ (Petrohrad) a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR.

Seminář zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který zdůraznil důležitou úlohu spolupráce na poli vědy a školství mezi Ruskem a Českem. Popřál účastníkům hodně úspěchů v jejich práci.

Obchodní zástupce Ruska v ČR Sergej Stupar pozdravil účastníky a hosty semináře a podtrhnul důležitou úlohu propagace moderních ruských vědeckých technologií v Česku a jiných evropských zemích.

Generální ředitel společnosti „RexLex Nova“ Konstantin Okuněv provedl prezentaci činnosti své společnosti a představil program semináře. Zároveň informoval o možnostech a perspektivách spolupráce s ruskými vědecko-výzkumnými instituty a technoparky Petrohradu, které se zabývají projekty perspektivních technologií v různých sférách.

Své projekty představili jejich vedoucí z Fyziko-chemického institutu alternativní energie a ekologie (Petrohrad), Petrohradské státní technické univerzity, Leningradské státní univerzity A.S. Puškina, Vědecko-výzkumného konstruktérsko-technologického institutu biotechnických systémů (Petrohrad), Petrohradské národní výzkumné univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky, Petrohradské státní univerzity a Petrohradské státní architekturní a stavební univerzity.

Na semináři bylo prezentováno 11 inovačních projektů, které již prokázaly schopnost konkurence jak v Rusku, tak i v zahraničí. Jsou mezi nimi: EVOBIOS – progresivní řešení energetických problémů pomocí vysokofrekvenčního zpracování organických odpadů; INVAJRO – instalace systémů tepelné utilizace odpadu 3.-5. třídy nebezpečnosti; AKTIV – NANO – průlomová technologie vysoce efektivního spalování pevného a kapalného paliva (efektivita se zvedla z 18% na 65%); INTELEKTUÁLNÍ PROGRAMOVÉ SYSTÉMY – systém bezreagentního screeningu poškození ledvin; KOLORIT – technologie nanesení barevného zdobení na kovy pomocí laseru; ROBBO – interaktivní program pro výuku dětí programovaní a robototechnice; BEZPEČNÝ CHYTRÝ DŮM, VOTERBLOK – systémy ochrany před vodními pohromami; GPS 16 – hyperplastifikátor na beton; AJTI KREDO – nové systémy videokontroly.

Hosty semináře byli představitelé českého obchodu, českých vědecko-výzkumných institutů a organizací, které jsou členy Svazu vědeckých a technologických parků a Asociace inovačního podnikání České republiky.

Na semináři představené projekty vyvolaly velký zájem. Čeští a ruští odborníci se mezi sebou podělili o své názory, padlo mnoho dotazů řečníkům. Některé projekty získaly návrhy na jejich realizaci v Česku.

Na semináři v RSVK bylo přítomno okolo 50 odborníků z ruských a českých technoparků, soukromých organizací a výzkumných institucí.

Na závěr semináře bylo rozhodnuto o pravidelném konání prezentací ruských inovačních projektů v RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian