Regionální kolo celostátní soutěže z ruského jazyka Ars Poetika. Puškinův památník v Hradci Králové

Regionální kolo celostátní soutěže z ruského jazyka Ars Poetika. Puškinův památník v Hradci Králové

Dne 6. dubna 2016 se v Hradci Králové konalo regionální kolo soutěže z ruského jazyka Ars Poetika. Puškinův památník. Organizátory akce byly Česko-ruská společnost a Česká asociace rusistů za podpory vedení města Hradec Králové, Pardubického a Královéhradeckého kraje a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Soutěže se zúčastnilo více než 50 žáků a studentů základních a středních škol Pardubického a Královéhradeckého kraje, ve kterých je ruský jazyk vyučován jako druhý cizí jazyk.

K účastníkům promluvila poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Soňa Marková, která zdůraznila důležitost podobných akcí pro seznámení české mládeže s bohatou ruskou kulturou.

Účastníci soutěže zpívali ruské lidové i současné estrádní písně, zahráli scénky z pohádek, přednášeli verše Puškina, Jesenina, Michalkova a dalších ruských básníků. Mnozí z účastníků předvedli nejen dobré znalosti ruského jazyka, ale i výrazné herecké schopnosti.

Za každým vystoupením českých mládežníků stojí obětavá práce jejich učitelů ruského jazyka. Zvlášť výrazné bylo vystoupení studentů Střední školy Gutha-Jarkovského z Kostelce nad Orlicí, kteří spolu se svojí učitelkou Evou Voborníkovou připravili 8 čísel a obsadili v soutěži 1. a 2. místo.

Na závěr soutěže byly vybrány čtyři kolektivy, které se zúčastní finále jubilejního 50. ročníku Ars Poetika. Puškinův památník. Finále se uskuteční 6. června ve Velkém sále RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian