Evropský den jazyků v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Evropský den jazyků v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 25. září 2015 se v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze v rámci Evropského dne jazyků konal Den otevřených dveří. Zúčastnili se jej studenti a učitelé českých škol a gymnázií a rovněž všichni ti, co mají zájem seznámit se s činností RSVK. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Své seznámení s Ruským střediskem vědy a kultury začali všichni hosté prohlídkou celého objektu. Navštívili knihovnu, kde je zaměstnanci RSVK seznámili s knižními novinkami a pověděli o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

Během prohlídky Velkého sálu se návštěvníci seznámili s programem akcí RSVK na budoucí měsíc.

Po prohlídce byly pro hosty organizovány ukázkové hodiny pro různé úrovně ovládnutí ruského jazyka.

Pro ty, kteří dělají první kroky ve studiu ruského jazyka, byla provedena hodina formou hry „Seznámení s Ruskem – za 60 minut Vás naučíme číst, psát a hovořit rusky“. Mnohé studenty udivila lehkost, s jakou se jim podařilo překonat jazykovou bariéru. Této hodiny se zúčastnilo 10 studentů a učitelů z města Říčany.

Ještě 20 studentů Gymnázia Arabská a 10 studentů Gymnázia Prosek z Prahy se zúčastnili hodiny „Cestování po Rusku“. Návštěvníci rovněž vyslechli konzultaci o zkoušce z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní B1 – C1.

Akce v rámci Evropského dne jazyků se v Ruském středisku vědy a kultury staly již dobrou tradicí, která si získává stále větší popularitu mezi českými žáky a studenty.

V tento den se s činností RSVK a kurzů ruského jazyka mohlo seznámit více než 50 českých žáků, studentů a učitelů.

Tento článek je dostupný v: Russian