Přijďte k nám do knihovny Ruského domu v Praze!

Přijďte k nám do knihovny  Ruského domu v Praze!

Každý rok 2. dubna slaví celý svět krásné datum – Mezinárodní den dětské knihy. K tomuto dni uspořádala knihovna Ruského domu v Praze výstavu knih „Ať vždy bude kniha!“ pro děti základních škol, která nabízí zajímavé, poutavé a naučné knihy pod rubrikou „Pohádka je lež, ale je v ní náznak“, „Tajemný svět fantazií“, „Ty a tvoji přátelé“, „Poetická duha“
Je potěšující, že má naše knihovna velký počet malých návštěvníků, kteří upřímně milují čtení, protože roli dětských knih při utváření duchovního a intelektuálního obrazu mladé generace lze jen těžko přecenit.
Přijďte k nám do knihovny, rádi vás uvidíme!