XI. celostátní metodický a praktický seminář pro rusisty

XI. celostátní metodický a praktický seminář pro rusisty

Ve dnech 13. a 14. března 2024 se konal XI. celostátní metodický a praktický seminář pro české rusisty. Akci připravily Ruský dům v Praze, Česká asociace rusistů a Česko-ruská společnost.

Dne 13. března se online setkali učitelé ruského jazyka z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Účastníci semináře diskutovali o tématech výuky ruského jazyka a závěrečných zkouškách z ruštiny na školách v Rakousku, o typických chybách českých rodilých mluvčí při absolvování certifikačního testování z ruštiny jako cizího jazyka. Učitelé si také vyměnili zkušenosti s používáním platformy Canva v jazykových kurzech.

Dne 14. března se účastníci semináře sešli ve Slovenském domě v Praze, kde si vyslechli projevy o stavu výuky ruského jazyka na českých školách, o ruské kultuře a historii rusko-českých vztahů. Řada projevů byla věnována 225. výročí narození A. S. Puškina.

Semináře se zúčastnili jak učitelé ruského jazyka základních, středních a vysokých škol z různých měst České republiky, tak i zástupci mladé generace rusistů – studenti českých univerzit.