Mistrovský kurz výroby tradiční domácí rituální panenky Maslenicy

Mistrovský kurz výroby tradiční domácí rituální panenky Maslenicy

V Ruském domě v Praze se konal mistrovský kurz výroby tradiční domácí rituální panenky Maslenicy. Od pradávna byla symbolem příchodu jara a během týdne Maslenicy ji vyráběli téměř v každé rodině. Maslenica měla během roku chránit dům před zlými lidmi a zlými duchy, načež byla spálena a poté upletena znovu.
Během mistrovského kurzu si účastníci nejen vyrobili vlastní panenku – amulet, ale také se dozvěděli o tradicích jejího pletení a symbolice čísel a barev používaných v oblečení. Je zvláštní, že u každého z účastníků mistrovského kurzu se podařila zcela jedinečná panenka.