Den ruského jazyka pro školáky a studenty

Den ruského jazyka pro školáky a studenty

Dne 4. března 2024 se v Ruském domě v Praze konal Den ruského jazyka pro české školáky a studenty. Hosty Ruského domu byli gymnazisté z Ústeckého kraje, kteří studují ruštinu třetím a čtvrtým rokem.

Hosté navštívili knihovnu Ruského domu v Praze, kde si připomněli díla klasiků ruské literatury, Křišťálový sál, kde se seznámili s výstavou „Zimní Bajkal“. Na kurzech ruského jazyka se pro středoškoláky konala lekce „Puškin – duše Ruska“, věnovaná 225. výročí narození básníka.

V rámci akce proběhla prezentace ruských vysokých škol a možností získání vzdělání v Rusku v rámci kvóty přidělené vládou Ruské federace. Hosté se také dozvěděli, že v Ruském domě v Praze je možné složit certifikační zkoušku z ruštiny jako cizího jazyka.