Proběhla dílna výroby vánočního amuletu – anděla

Proběhla dílna výroby vánočního amuletu – anděla

V Ruském domě v Praze proběhla předvánoční tvůrčí dílna. Její účastníci pod vedením lektorky vyráběli anděly, z nichž se každý – za použití jediné výrobní techniky – ukázal být úplně jiný než ostatní.
Od pradávna na Rusi symbolizovali andělé duchovní ochranu, dobro, čistotu a spravedlnost, a proto lze obrazy těchto nebeských tvorů nalézt v každém domě. Zpravidla byli andělé vyráběni ručně – z látky nebo je pletli z vlny, vyřezávali ze dřeva nebo kamene a dalších materiálů, které byly po ruce. Věřilo se, že takoví ručně vyrobení andělé mají zvláštní ochranné schopnosti.