Den ruského jazyka pro studenty

Den ruského jazyka pro studenty

Dne 23. listopadu 2023 se v Ruském domě v Praze konal Den ruského jazyka pro české studenty. Hosty Ruského domu byli studenti pražského gymnázia, kteří se ruštině věnují již třetím rokem.

Mladí lidé navštívili knihovnu Ruského domu v Praze, kde si připomněli díla klasiků ruské literatury. Na kurzech ruského jazyka se pro studenty konala lekce „Žízeň po vědění byla vášní jeho duše“, věnovaná narozeninám M. V. Lomonosova. Studenti se dozvěděli o životě vědce a zakladatele Moskevské univerzity i o univerzitě samotné.

V rámci akce proběhla prezentace ruských vysokých škol a možností získání vzdělání v Rusku v rámci kvóty přidělené vládou Ruské federace.