Zveme vás na exkurzi!

Zveme vás na exkurzi!

Praha je známá obrovským množstvím velkolepých středověkých klášterů, kostelů a kaplí. S historií dvou z nich se můžete seznámit v rámci exkurze „Pražské svatyně“. Navštívíte známou Loretu, kde se nachází kopie chýše Panny Marie a rovněž Strahovský klášter.
Exkurze projektu „Procházky po Praze“ se uskuteční 12. listopadu (neděle) v 10:00.

Přihlašte se na emailu kultura.praga@gmail.com

Kapacita je omezená.

Upozorňujeme, že vstupné do objektů si účastníci hradí sami.