GEOGRAFICKÝ DIKTÁT – 2023!

GEOGRAFICKÝ DIKTÁT – 2023!

Do startu „Geografického diktátu – 2023“ zbývá méně než měsíc. „Vynikajícím studentem“ se může stat každý! Jestliže to chcete docílit, přejděte na web dictant.rgo.ru a vyřešte geografické hádanky online. Demo verze je již k dispozici k absolvování. Připomeňme, že letos se Geografický diktát uskuteční 19. listopadu.

Diktátové úkoly jsou věnovány geografické vědě, historii geografických objevů, přírodnímu a etnokulturnímu dědictví Ruska. Řada problémů souvisí s rokem učitele a rádce, který se v Rusku slaví v roce 2023.

Mezinárodní vzdělávací akci „Geografický diktát“ provádí Ruská geografická společnost od roku 2015. Hlavním cílem diktátu je popularizovat znalosti o geografii a národech po celém světě.