Uskutečnila se další exkurze projektu „Procházky po Praze“

Uskutečnila se další exkurze projektu „Procházky po Praze“

Minulý víkend se uskutečnila další exkurze projektu „Procházky po Praze“, které se zúčastnilo více než deset lidí. Její účastníci navštívili Ledeburskou zahradu, založenou na místě bývalých vinic před více než třemi stoletími, nahlédli do Fürstenberské zahrady, zařízené v italském stylu, prohlédli si Velkou Pálfiovského zahradu, rozkládající se na osmi podlažích a jiné zámecké zahrady.
Další exkurze projektu se uskuteční v listopadu.