X. celostátní metodologický a praktický seminář pro rusisty

X. celostátní metodologický a praktický seminář pro rusisty

Ve dnech 21. a 22. února 2023 se konal X. celostátní metodologický a praktický seminář pro české rusisty, věnovaný svátku „Maslenica“. Akce se koná od roku 2013 a letos oslavila své 10. výročí. Seminář byl připraven a proveden Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností za podpory Ruského domu v Praze.

První den semináře, 21. února, probíhal online a byl věnován metodologii výuky ruského jazyka jako cizího jazyka. S referáty vystoupili účastníci z Česka a Ruska. Ředitelka Institutu mezinárodního vzdělávání Volgogradské státní pedagogické univerzity profesorka Olga Dmitrieva přednesla referát „Jazykové a kulturní typy na hodinách ruského jazyka jako cizího“. Představila rovněž publiku svoji vysokou školu a hovořila o možnostech studia na univerzitě pro zahraniční studenty.

Naděžda Dubinina, specialistka Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity, hovořila o testování žáků v ruském jazyce od hodnocení přechodných výsledků na počátečních úrovních do úrovně B1. Vystoupení učitelky Institutu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni Varvary Golovatinové bylo věnováno dobrým a špatným technologiím na hodinách výuky jazyků.

Dne 22. února se hosté semináře zúčastnili vystoupení, věnovaných ruským svátkům jarního cyklu a historii rusko-českých vztahů ve 20. století. V rámci akce zazněly verše současných českých básníků – členů Klubu česko-slovenských básníků, a rovněž české a ruské písně.

Semináře se zúčastnili učitelé ruského jazyka z různých míst České republiky a rovněž zástupci mladé generace rusistů – studenti českých univerzit.

Velký zájem účastníci projevili i o informace o možnostech bezplatného studia na ruských vysokých školách v rámci kvót.